+45 57 62 76 50 // ungdomsskolen@ringsted.dk

Roadmap

Roadmap er et tilbud til ikke-uddannelsesparate unge i 9.-10. klasse. Formålet med Roadmap er at gøre eleven valgparat og motiveret for at tage ansvar for egen uddannelsesplan.

I samarbejde med UU Ringsted sætter vi et hold på 12 unge, som i løbet af en uge arbejder koncentreret med at lære sig selv at kende, undersøge egne muligheder samt sætte mål. Vi kigger bl.a. nærmere på jobkategorier og arbejdsværdier.

Hvis du er interesseret i at høre mere om Roadmap, så kontakt UU-vejlederen eller Catharina Fischer Almskou på cafi@ringsted.dk eller Mathias Matti Madsen på mamad@ringsted.dk.

Roadmap bygger på det evidensbaserede læringskoncept MiLife Dit Roadmap. Se nærmere på www.milife.dk.