+45 57 62 76 50 // ungdomsskolen@ringsted.dk

MiLife

MiLife er et særligt tilbud til unge i 7.-9. klasse fra Ringsted Kommunes folkeskoler. I MiLife sætter vi fokus på trivsel og personlige og sociale kompetencer.

Udgangspunktet i MiLife er fællesskaber, da fællesskabet betragtes som nøglen til at lykkes fagligt, personligt og socialt.

I samarbejde med skolerne sætter vi et hold på 14 unge, som gennem en periode på i alt fem uger lærer sig selv og hinanden godt at kende.

Den første uge er en opstartsuge, hvor den unge er i MiLife i UngRingsted alle fem dage fra 8:30-14:30. De følgende fire uger følger den unge undervisningen på egen skole to dage om ugen og tre dage om ugen er den unge i MiLife fra 8:30-14:30. Herefter følger et efterværn, hvor den unge igen er tilbage på egen skole. I efterværnet er der workshops i den unges klasse samt overleveringsmøde for den unge, skole og forældre.

For hvem?

MiLife er for unge, der siger JA til at arbejde med sig selv. Måske føler den unge sig usikker på sig selv, føler sig uden for fællesskabet eller har mistet drivkraften ift. egen udvikling.

Hvorfor vælge MiLife?

MiLife er med til at løfte unge personligt, socialt og fagligt. MiLife guider unge gennem fællesskaber, giver unge troen på egne evner og bevidsthed om eget ståsted. Et MiLife-forløb hjælper unge med at finde vej i eget liv og giver en erfaring af tilhør og succesoplevelser.

Indhold

Indholdet gennem forløbet er mangeartet, men tager udgangspunkt i følgende overskifter:

  • Værdier og styrker
  • Hjernen og mindset
  • Kropssprog og kommunikation              
  • Mod og motivation
  • Intelligenser og tænkestile
  • Højt aktivitetsniveau og positive forventninger
  • Involvering og succesoplevelser
  • Fællesskab og støtte
  • Personlig handleplan og tæt forældrekontakt
  • Samarbejdsøvelser og ture ud af huset

Hvad så bagefter?

Unge, der har været med på et MiLife-forløb, savner ofte fællesskabet. Derfor mødes vi i MiLife Klub tre gange om året til forskellige aktiviteter. MiLife Klub er for alle unge, der har deltaget i et MiLife-forløb. 

 

Vil du vide mere?

Kontakt Mathias Matti på 24417292 / mamad@ringsted.dk eller Catharina Fischer Almskou på 61199320 / cafi@ringsted.dk.

UngRingsteds MiLife bygger på det evidensbaserede læringskoncept MiLife. Læs mere på www.milife.dk

 

 

Sidst ændret d. 20. januar kl. 13:58