MILIFE

 

MiLife i UngRingsted

UngRingsted tilbyder MiLife som et tilbud til unge i 7.-9. klasse, som ikke trives i skolen. Udgangspunktet er fællesskaber, da den unge forbliver i sit kendte fællesskab i folkeskolen og samtidig bliver en del af et nyt fælleskab i UngRingsted. Fællesskabet betragtes som nøglen til at lykkes fagligt, personligt og socialt. Centrale elementer er motivation, støtte og positive forventninger, og MiLife giver en erfaring af normalitet, tilhør og succesoplevelser.

 

Beskrivelse

MiLife-forløbet varer i alt ni uger og er for 12 unge fra Ringsted Kommunes folkeskoler. Den første uge er en opstartsuge, hvor den unge er i MiLife i UngRingsted alle fem dage. De følgende fem uger følger den unge undervisningen på egen skole tre dage om ugen, og to dage om ugen er den unge i MiLife. Herefter følger et efterværn på tre uger, hvor den unge igen er tilbage på egen skole. I efterværnet er der workshops i den unges klasse samt overleveringsmøder for den unge, skolen og forældre.

Forløbet er et supplement til folkeskolens inklusionsindsats for unge i 7.-9. klasse, og de ni uger forløbet varer, samarbejder UngRingsted tæt med folkeskolen og hjemmet, blandt andet gennem en personlig handleplan og overleveringsmøde.

I MiLife arbejder vi med unge, der siger JA til at arbejde med sig selv og ændre deres situation.

 

Et stærkt team af MiLife-undervisere fra UngRingsted er koblet på forløbet og står klar til at undervise, inspirere og vejlede de unge både i UngRingsted og i folkeskolen.

 

MiLifeforløb i skoleåret 2020/2021 (eksl. efterværn):

Efterår: Uge 37-43

Vinter: Uge 2-8

Forår: Uge 16-21

 

Kontakt evt. Sille Larsen på 30 34 63 97 el. silla@ringsted.dk.

MILIFE - at finde vej i eget liv.pdf

Ansøgningsskema efterår 2020.docx