MILIFE

 

MILIFE i UngRingsted

UngRingsted tilbyder MILIFE-klassen som et tilbud til unge i 7.-9. klasse, som ikke trives i skolen. Udgangspunktet er fællesskaber, da den unge forbliver i sit kendte fællesskab i folkeskolen og samtidig bliver en del af et nyt fælleskab i UngRingsted. Fællesskabet betragtes som nøglen til at lykkes fagligt, personligt og socialt. Centrale elementer er motivation, støtte og positive forventninger, og MILIFE giver en erfaring af normalitet, tilhør og succesoplevelser.

 

Beskrivelse

MILIFE-forløbet varer i alt 11 uger og er for 10-12 unge fra Ringsted Kommunes folkeskoler. De første otte uger følger den unge undervisningen på egen skole tre dage om ugen, og to dage om ugen er den unge i MILIFE-klassen i UngRingsted. Herefter følger et efterværn på tre uger, hvor den unge igen er tilbage på egen skole. I efterværnet støtter UngRingsted fortsat den unge.

Forløbet er et supplement til folkeskolens inklusionsindsats for unge i 7.-9. klasse, og de 11 uger forløbet varer, samarbejder UngRingsted tæt med folkeskolen og hjemmet. Der arbejdes bl.a. med en personlig handleplan, og den unge får tilknyttet en klassekammerat, som fungerer som bindeled mellem den unge og klassen på de dage, hvor den unge er i MILIFE.

 

I MILIFE arbejder vi med unge, der siger JA til at arbejde med sig selv og ændre deres situation.

 

Et stærkt team på tre medarbejdere fra UngRingsted er koblet på forløbet og står klar til at undervise, inspirere og vejlede de unge både i UngRingsted og i folkeskolen.

Kontakt Sille Larsen på 30 34 63 97 / silla@ringsted.dk

 

Projektbeskrivelse.pdf

Ansøgningsskema april-juni 2020.docx

Folder april-juni 2020.pdf